cz
eng

Proces.

Proces vzniku uměleckého díla ze skla je sám o sobě fascinující. Často si člověk při pohledu na hotové dílo jen stěží dovede představit, jakým způsobem je možné výsledné podoby dosáhnout. Všechna umělecká díla Martina Janeckého jsou foukaná a na píšťale ručně tvarovaná.

Martin Janecký se věnuje především technologii tvarování skla zevnitř žhavé baňky (tzv. inside bubble sculpting), jejíž pomocí vytváří unikátní sochy. Techniku, kterou ovládá jen několik lidí na světě, zdokonalil a přizpůsobil svým představám.

Technika ručního tvarování sklářské bubliny zevnitř spočívá v tom, že se nejdříve nafoukne příslušně velká rovnoměrná bublina. Na ni se v několika vrstvách nanáší sklářské barvy. Následně se bublina otevře a tvaruje různými nástroji zevnitř i vně do požadovaného tvaru, přičemž je nutné ji pravidelně ohřívat v trumlu i ručními hořáky na požadovanou teplotu. Tato fáze trvá často pět až osm hodin. Poté se sklo postupně chladí v chladicí peci zhruba 24 hodin.

01

Martin Janecký tvaruje ruku, Janecký Studio, 2020. Video: Thomas Hogben.

02

Martin Janecký vytváří hlavu pomocí techniky tvarování skla zevnitř žhavé baňky, Janecký Studio, 2020. Video: Thomas Hogben.