ZPĚT

Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla, 2022, UPM Praha

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2022

Výstava Hvězdáři a jiné studiové práce ze skla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Ústředním motivem prezentace autorovy tvorby z posledního období se v expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze stali Hvězdáři. Jde o téma, kterému se autor již nějakou dobu věnuje a zpracovává jej v různých obměnách. Janecký se obecně zaměřuje na hlavy-busty, případně figury nebo polofigury, a to i zvířecí. Nejde o kopie, vkládá do jejich forem vlastní tvarovou rétoriku, ale cítíme, že se rád pohybuje v historickém prostoru starověkých kultur, případně barokně-klasicistických sochařských portrétů většinou maskulinního typu. Hvězdáři se Martin Janecký začal zabývat v době, kdy chtěl pokročit v řešení práce s prostorem, a cestu viděl v zapojení různých geometrických tvarů do vznikajících objektů. Prvotním impulzem ke konkrétnímu řešení se stala spolupráce s Petrem Niklem. Ten jednou přišel do studia v kožené čepici, která měla špičaté výčnělky, a ty Martina Janeckého zaujaly. Byla to volná inspirace, která vedla k dalším krokům, jak formu portrétu dále rozvinout do prostoru pomocí kuželů vystupujících z povrchu hlavy v různých variantách, velikostech a směrech. Tyto fiktivní hlavy s radiací svítících paprskůevokujících kosmické hvězdy nazval Hvězdáři – v duchu volné asociace s písní Starman Davida Bowieho. Hvězdáři nejrůznějších typů tvoří v Janeckého tvorbě cyklus, který vrcholí setkáním dvou Magnifying Starmen z roku 2022 v této výstavě.

No items found.